Verloskundigen Zevenaar Rijnwaarden

Verloskundigen voor Zevenaar en Rijnwaarden

Hielprik en gehoorscreening

In de eerste week na de geboorte bestaat er de mogelijkheid om een hielprikscreening en een gehoorscreening bij jullie baby te laten doen. Deelname hieraan is vrijwillig. Aan deze onderzoeken zijn geen kosten verbonden. Doordat jullie baby na de geboorte wordt aangegeven bij de gemeente krijgt  de medewerker van de JGZ, de Thuiszorg Midden Gelderland, in Zevenaar en Rijnwaarden,Duiven en Westervoort, een seintje om bij jullie langs te komen. In Kreis Kleef, Emmerich, Elten,HÜthum e.o. nemen wij de hielprik af, zo ook  in  de gemeente Montferland doet de verloskundige de hielprik,gemeente Montferland valt onder een ander Jeugd Gezondheids Zorg  bureau (Yunio).

De hielprik

Een medewerker van de JGZ (Jeugd Gezondheids Zorg) voert deze screening uit, in gemeente Zevenaar en Rijnwaarden, zie boven. Zij komt tussen de 4e en 8e dag na de geboorte bij jullie thuis. Zij zal wat bloed afnemen bij jullie baby uit de hiel, informatie hierover krijg je op het spreekuur bij 34 weken. Vervolgens vangt zij wat bloeddruppeltjes  op op de hielprikkaart. Deze kaart  gaat naar het RIVM laboratorium voor bepaling.. Als de uitslag goed is, ontvangen jullie GEEN bericht.  Binnen 4 weken geen bericht gehoord te  hebben, dan mag je er vanuit gaan dat de uitslag goed is. Indien de uitslag niet goed is of de test herhaald moet worden,  in geval van een niet duidelijke uitslag, dan krijgen jullie hierover telefonisch bericht ofwel via de huisarts ofwel via het RIVM ( het onderzoekslab) zelf. Het bloed van de hielprik wordt onderzocht op 17 verschillende ziektes. Het gaat o.a. om ziekte van de schildklier, de bijnier, een vorm van bloedarmoede, taaislijmziekte en een aantal stofwisselingsziekten. De meeste zijn erfelijk en komen niet vaak voor.Wil je hierover meer weten,dan  verwijzen wij jullie door naar de site van het RIVM. Deze ziekten zijn niet te genezen maar als ze bijtijds worden gevonden, zijn ze wel goed te behandelen en geven dan geen schade.

De gehoorscreening

Naast de hielprik voert de medewerker van de thuiszorg ook de gehoortest uit bij de  baby. Met deze test wordt gemeten of de  baby voldoende hoort om te leren praten. Er wordt  in het linker en rechter oortje een zacht dopje geplaatst ,verbonden met een meetapparaat,  dat  een geluidsignaal uitzendt en weer opvangt. Dit kan enkele seconden tot enkele minuten duren. Het is belangrijk dat de baby en de omgeving stil zijn tijdens het onderzoek. De  baby merkt weinig van dit onderzoek. Het resultaat van de gehoortest is direct bekend. Bij 95% is de gehoortest meteen goed. Indien dit niet het geval is dan wordt de test een week later herhaald.Voor meer informatie verwijzen wij naar de site van het RIVM.

In de brochure over de hielprik, die je bij 34 weken op het spreekuur in onze verloskundigenpraktijk krijgt,staat ook informatie over de gehoortest.

Indien jullie baby in de eerste week na de geboorte in het ziekenhuis ligt, zal daar de hielprik worden uitgevoerd. Je krijgt later een brief thuis waarin het telefoonnummer staat om een afspraak te maken voor de gehoortest  als de  baby weer thuis is.

Praktijk Zevenaar


Oude Doesburgseweg 57/59
6901 HH Zevenaar
In het Gezondheidscentrum Sevenaer
Tel. 0316 34 10 68
Email info@verloskundigen-zevenaar.nl
bekijk locatie

Praktijk Rijnwaarden


Daalderopstraat 4-8
Tolkamer
Zorgcentrum Lobede, Burg
Email info@verloskundigen-zevenaar.nl
bekijk locatie
Het laatste nieuws
> nieuws archief
moeders voor moeders