Verloskundigen Zevenaar Rijnwaarden

Verloskundigen voor Zevenaar en Rijnwaarden

Regeling Klachtenbehandeling van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

 

Bij klachten over de verloskundige hulp van of over bejegening door je verloskundige, dan is het aan te raden eerst met de verloskundige zelf daarover te praten.

Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.

De KNOV-klachtencommissie

  • heeft geheimhoudingsplicht;
  • behandelt  de  klacht onafhankelijk;
  • hanteert het beginsel van hoor en wederhoor van klager en aangeklaagde
  • doet geen uitspraak over financiële aangelegenheden; en
  • doet geen uitspraken over rechtsgevolg

Na de uitspraak van de klachtencommissie blijft het altijd mogelijk zich te wenden tot een rechterlijke instantie, bijvoorbeeld het Medisch Tuchtcollege.

 

www.klachtverloskunde.nl

Adres van de klachtencommissie, waar ook het klachtenreglement kan worden opgevraagd:

 

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)

t.a.v. de klachtencommissie

Postbus18, 3720 AA Bilthoven 

Tel: 030-2294299  

email:jlam@knov.nl                                                                           

 

 

 

 

Praktijk Zevenaar


Oude Doesburgseweg 57/59
6901 HH Zevenaar
In het Gezondheidscentrum Sevenaer
Tel. 0316 34 10 68
Email info@verloskundigen-zevenaar.nl
bekijk locatie

Praktijk Rijnwaarden


Daalderopstraat 4-8
Tolkamer
Zorgcentrum Lobede, Burg
Email info@verloskundigen-zevenaar.nl
bekijk locatie
Het laatste nieuws
> nieuws archief
moeders voor moeders