Verloskundigen Zevenaar Rijnwaarden

Verloskundigen voor Zevenaar en Rijnwaarden

Prenatale diagnostiek (vervolgonderzoek)

Prenatale diagnostiek is niet hetzelfde als prenatale screening. Bij prenatale diagnostiek wordt onderzocht of het ongeboren kind een bepaalde aandoening wel of niet heeft terwijl prenatale screening een kansberekening geeft.

Prenatale diagnostiek zal altijd plaatsvinden in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem of in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Hiervoor kom je in aanmerking als uit de screeningsonderzoeken een verhoogde kans bestaat op een syndroom of een aangeboren lichamelijke afwijking. Daarnaast wordt prenatale diagnostiek aangeboden bij wie in de familie een erfelijke aangeboren ziekte/ stofwisselingsziekte voorkomt. Ook nu weer is het aan jullie of jullie deze onderzoeken willen laten uitvoeren.

Vervolgonderzoek na de combinatietest: vruchtwaterpunctie of vlokkentest

Als er bij de combinatietest sprake is van een verhoogd risico op het syndroom van Down en/of het syndroom van Edwards en/of Patau dan wordt er indien gewenst zo snel mogelijk een afspraak gemaakt voor een vervolgonderzoek. Tussen de 11 en 14 weken van de zwangerschap zal het vervolgonderzoek bestaan uit een vlokkentest. Na 15 weken bestaat het vervolgonderzoek uit een vruchtwaterpuntie. De uitslag van vruchtwaterpunctie  of vlokkentest geeft aan of er werkelijk sprake is van een chromosomale afwijking of niet.

Daarnaast is er 1 april 2014 een proef gestart met de NIPT test. Deze kan je  laten uitvoeren als er een verhoogd risico uitkomt bij de combinatietest. Bij deze test wordt nogmaals bloed bij de moeder afgenomen en dit wordt op het laboratorium onderzocht of er mogelijk sprake is van een trisomie 13, 18 of 21. www.meerovernipt.nl

 

Vervolgonderzoek na de 20 weken echo (SEO): Geavanceerd ultrasound onderzoek (GUO)

Als er op de 20 weken echo iets afwijkends  wordt gezien of  als de echoscopiste  niet alle orgaanstructuren  goed heeft kunnen beoordelen dan kom je in aanmerking voor een vervolgecho, ofwel door deze echoscopiste zelf later in de zwangerschap of  word je voor een second opinion  naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen doorverwezen.

Voor uitgebreide informatie over deze onderzoeken verwijzen wij jullie door naar de site van het Verloskundig Echocentrum Zevenaar. Indien jullie in aanmerking  komen  voor extra onderzoek dan zullen wij daar ook zeker aandacht aan besteden tijdens de controle op het spreekuur in onze verloskundigenpraktijk.

 

Praktijk Zevenaar


Oude Doesburgseweg 57/59
6901 HH Zevenaar
In het Gezondheidscentrum Sevenaer
Tel. 0316 34 10 68
Email info@verloskundigen-zevenaar.nl
bekijk locatie

Praktijk Rijnwaarden


Daalderopstraat 4-8
Tolkamer
Zorgcentrum Lobede, Burg
Email info@verloskundigen-zevenaar.nl
bekijk locatie
Het laatste nieuws
> nieuws archief
moeders voor moeders